Instruktioner - Swedish

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV KASTSÅG

Börja med att studera trädet eller grenen som du/ni skall kapa ned noga. Det är viktigt att hitta ett ställe som verkar lämpligt på stammen för kapning.

Helst skall kapet hamna där det gör störst nytta och att det inte gör någon skada på dig själv eller på anläggning i form av fallande träd delar.

När du/ni har bestämt ett ställe på stammen där det verkar vara mest effektivt för ett kap går du och placerar dig och Kastsågen i lämplig position .

Plocka rent på marken runt omkring dig så inga grenar stör dig i ditt arbete. Placera Kastsågen på marken och öppna locket. Överst i bagen finner du först 2 draghandtag samt en påse med kedjan, som du lyfter ur och placerar på marken. Ta kastpåsen på 350 gram som sitter fast i ena änden av en kastlina.

Tag fram kastpåsen och placera bagen till vänster om dig om du är högerhänt.

Greppa linan mellan fingrarna och släpp ned kastpåsen så att den svävar ca 40-60 cm över marken. Håll vänsterhanden helt öppen och placera linan i den, ovanför väskan. Börja nu pendla med kastpåsen fram och tillbaka tills du har hittat en jämn rytm. Under tiden som du pendlar med kastpåsen siktar du mot den punkt som du har valt som kapställe. Olika kasttekniker presenteras på hemsidan kasttekniker

Vid rätt tillfälle släpper du linan och kastpåsen tar med sig linan och lägger den över det ställe som du har valt som kapställe. Din kollega som står på andra sidan trädet matar nu linan till sin sida tills ni kommer till karbinen mitt på linan. Tänk på att inte gå under ett farligt träd som hänger gå i stället runt. Lossa karbinen och montera kedjan mitt på linan.  

 

Du/ni skall nu ha 25 meter kastlina åt vardera hållet med en sågkedja i mitten.

Hissa nu upp kedjan med linan som du har kastat över tills den ligger mitt på stammen eller grenen. Kedjan har ett bleck som fungerar som en tyngd. Bleckets tyngd hänger alltid nedåt och gör så att kedjans skärtänder hamnar i rätt position för sågning. Det kan behövas några försök för att det skall bli rätt.

Nu är det viktigt att placera sig på ett säkert avstånd från trädet eller grenen så att man inte skadar sig när de faller ned. Tänk också på att grenar och topp kan studsa långa sträckor. (Det kan underlätta att såga fast kedjan från lite närmare avstånd, för att sedan gå ut på rätt säkerhetsavstånd)

När du/ni står på en säker position applicerar du draghandtaget på vardera linan med ett dubbelt halvslag. Greppa sedan endast draghandtaget med handen i öglan då det kan finnas risk för att den fastnar runt handen.

Sträck sedan linan lagom och kom sedan överens om vem som skall börja såga med jämna mjuka sågrörelser (tänk timmersvans och den arbetstekniken). Kontrollera under sågningen så att kedjan jobbar hela tiden i mitten av stammen.

När grenen/stammen gått av och arbetet är klart lägger du tillbaka alla delar i bagen som den var när ni öppnade den. Observera att linan skall (hankas ned) falla fritt ned i bagen för att fungera bäst nästa gång du/ni skall använda den. Glöm inte att smörja kedjan.

LYCKA TILL