Kurser

Motorsågskörkort, utbildningar över hela världen!

SHAB SWEDEN - By Svante Hansson är en av få utbildare som åtar sig motorsågskörkort-utbildningar över hela världen. Utbildningarna är kvalitetssäkrade genom Säker Skog. Ni kan kontakta mig via webbplatsen shab.se för att boka er utbildning. Vi kan även lösa andra utbildningsalternativ för företag.