Tilda - den mekaniska filstubben

Ett bra hjälpmedel till den som vill spara tid och för att få ett bra filningsresultat. Kanske den största innovationen för ett perfekt resultat vid filning av motorsågskedja.