Tilda Röjsågstillsats - utan fot

Vridbar hållare för röjsågsklinga. Med adapter för 20 och 25 mm. centrumhål.

Underlättar filningen av röjsågsklinga